Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, Sverige

Naturhistoriska - Sveriges största museibyggnad

Naturhistoriska riksmuseet byggdes åren 1907-16. Det är Sveriges största museibyggnad och ett statligt byggnadsminne. Många tillbyggnader har gjorts under åren. Att det är klassificerat som ett statligt byggnadsminne försvårar större ingrepp i fastigheten och kräver god tidigare erfarenhet och kunskap av arbete i fastigheter av stort kulturhistoriskt värde.

Med hjälp av våra installationer av styr-, regler- och övervakningssystem har kunden trots utmaningarna i den gamla byggnaden kunnat påverka energiförbrukningen och minska den totala energiåtgången med cirka 20 procent per år.

Kund: Naturhistoriska riksmuseet/ Statens fastighetsverk
Yta: totalyta – –
Produkter:
– Avalon och Atlantis (PLC/SCADA)
– Optimizer för energioptimering
– MBUS och modbus mot tredjeparts utrustning