Sveriges ambassad i Tokyo, Japan

Nio våningar hög byggnad mitt i det attraktiva området Shiroyama hills

Sveriges ambassad i Tokyo byggdes 1989-91. Det är en nio våningar hög byggnad mitt i det attraktiva området Shiroyama hills. Här finns ambassadens kansli, bostäder, kontor, konferensanläggning, utställningshall och rekreationsanläggning För att spara energi och sänka kostnader installerade BMS Green Tech Solutions styr- och reglersystem. Det tillåter fastighetsförvaltaren att enkelt kontrollera och optimera alla tekniska och elektriska komponenter i byggnaden. Värme, belysning och luftkonditionering övervakas via PLC och dator. Detta spar både personalkostnader, energi och utrustningens livslängd. Systemet kopplas enkelt till befintliga system och driftoptimeringen kan börja. Systemet används och administreras av lokal driftentreprenör efter våra instruktioner. Beställarens tekniska förvaltare har möjlighet till uppkoppling på distans och kan noggrant följa ambassadens energiförbrukning och övervaka de åtgärder som utförs lokalt.

Kund: UD/ Statens fastighetsverk.
Produkter: 5 st. Avalon W16. och Atlantis (PLC/SCADA) , Optimizer för energioptimering

Yta: 10 067 kvm